• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/05 ساعت 10:23

    رئیس جمهور مگه نباید جمعه صبح متوجه بشه بنزین گرون شده، این چرا جمعه صبح رفته اهواز؟