• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/05 ساعت 21:04

    باور کنید،#خوزستان شمال شرق هم دارد.بی آبی دارد،#کرونا بیداد میکند،کمبود پزشک دارد،طی یکسال گذشته تعداد زیادی از پزشکان متخصص از منطقه رفته‌اند و ….