• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/05 ساعت 14:35

    انقد مدیرانی میانی به مدیران بالادست خود دروغ گفتند که وضعیت کشور این شد. بارها شاهد موضوعاتی از این دست بودم