• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/05 ساعت 17:14

    گاهی در اینستا به پست‌های یکی از بازماندگان هواپیما که پسر و عروسش رو از دست داده برمی‌خورم، اینقدر ساده و غمگین می‌نویسه و دردش بزرگه که تصورش هم برام ناممکنه. بیشتر نوشته‌هاش هم با این جمله شروع می‌شه: الهی بمیرم براتون محمدجواد جان ساجده جان
    #محمدجواد_میانجی
    #ساجده_سرائیان