• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 19:05

    ، ریاض تنها اقدامات محدودی را برای جلوگیری از جمع آوری کمک‌های مالی برای گروه‌های طالبان و گروه لشکر طیبه که در فهرست ۱۲۶۷ سازمان ملل متحد و همچنان مرتبط با #القاعده قرار دارند ، انجام داده است. تمرکز [#عربستان] بر تضعیف ثبات در #أفغانستان و پاکستان است. ۱/۴