• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 13:55

    بعنوان مثال فقط سرمایه گذاری اعراب خلیج فارس در اسناد خزانه داری و اوراق قرضه آمریکا حدود ۲۸۰ میلیارد دلار است. این مبلغ فقط در بخش اوراق قرضه است و شامل دهها حوزه خصوصی و دولتی دیگر اقتصاد آمریکا که اعراب خلیج فارس آنجا سرمایه گذاری کرده‌اند نمی‌شود. ۱/۴