• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/05 ساعت 18:31

    واقعا متوجه نیستند که این مسائل بجای تعظیم باعث وهن امام می‌شه یا تعمدا اینطور می‌کنند!!