• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/05 ساعت 22:16

    مخالفت با ملی گرایی معقول، نتیجه‌ای جز قومیت گرایی و قدرت گرفتن تجزیه‌طلبها ندارد.
    چیزی که الان شاهد آن هستیم.
    #ایران