• مهدی پارچینی ، مدیر نظارت بر بورس‌ها به بورس ۲۴ گفت: این موضوع فروش سهام عدالت از روز شنبه،کاملا تکذیب می‌شود و حتی مدیر روابط عمومی سمات هم چنین چیزی بیان نکرده است.
    عرضه‌ها، به صورت بلوکی خواهد بود، البته زمان مشخص نیست
    #سهام_عدالت
    #بورس
    #فرابورس