• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/05 ساعت 01:14

    #طالبان و #القاعده،پدر و عموی #داعش هستند.کسانی که تلاش میکنند بین آنها فرق بگذارند و طالبان را تطهیر کنند خوب میدانند که دروغ میگویند،جهل،تاریکی،خشونت،مزدوری،کشتار مردم بی گناه و ویران کردن تمدن‌ها ذات و ریشه همه آنها است که با پول کثیف نفت عربستان ‌این ریشه مشترک آبیاری میشود.