• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/05 ساعت 02:38

    در بین پاسخ‌های شیخ رضا غلامی و حبیب رحیم پوربر حسب عادت بد قلمی در نقد اندیشمند برجسته علامه حکیمی نوشتم.‌مردی که که علاوه بر دانشمندی و زهد بی نظیر خطای بزرگی در مسیر تعقل اجتماعی و ساختار دولت سازی اسلامی ایجاد نمود.