• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/06/05 ساعت 16:39

    توئیت آخرالزمانی عضو بلند پایه طالبان علیه ایران. ما که قطعا اشکال‌های اساسی داریم که باید از سوی سران سه قوه به ویژه #قوه_قضاییه مورد بررسی قرار بگیره اما واقعا بهتره تو دیگه دهنتو ببندی و‌ در مورد حقوق بشر توی ایران نظر ندی