• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 12:29

    تحرکات توسعه طلبانه جمهوری باکو

    اخبار واصله حکایت ازین دارد که ارتش جمهوری باکو در اقدامی نسنجیده و غیر متعارف با هدف توسعه طلبی و تجاوز به عمق خاک جمهوری ارمنستان اقدام به بستن بزرگراه شمال به جنوب ارمنستان و ایران ( انسداد جاده کاپان به گوریس در خاک ارمنستان) کرد. ۱/۱