• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/05 ساعت 02:21

    لعنت به جهل و تاریکی و لعنت به مسئولین بی کفایت افغانستان که بنزین ریختند روی مردم و آنها را آتش زدند.اینها دیگه چه دیوانه هایی هستند؟؟.