• نماد تعهد،حرفه‌ای‌گری و از همه مهمتر ارجحیت دادن مصالح مردم به مصالح شخصی رو تو این دوره میشه @vahabzadeh_aliدونست
    خسته نباشی برادر، برای ما رسانه‌ای‌ها تنها آبروی اون وزارتخونه بودی
    آقای@Eynollahi_ir امیدوارم بیخیال این رفیق ما بشی بزاری دیگه استراحت کنه.