• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/05 ساعت 12:29

    اما نباید بیش ازین بروی این عناصر حساب باز کند زیرا که صبر ایران نیز حدی داشته و باید بداند همانطور که فرماندهان نیروهای زمینی ارتش و سپاه در طی جنگ قره‌باغ با صراحت متذکر شدند ایران هیچگونه تغییرات در جغرافیای سیاسی در جوار مرزهای شمال شرقی خود را برنخواهد تابید. ۱/۴