• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/04 ساعت 01:53

    کابینه دولت هم تشکیل شد و امیدوارم توفیق خدمت و اعتلای نظام اسلامی رو داشته باشند.