• بعد مدتها اومدم ایمیلامو‌ نگاه کنم، یک عزیزی یه ورد نهصد صفحه‌ای فرستاده و نوشته پانزدهم قراره کتابم چاپ بشه و برای شما سه تا زحمت دارم:
    یه دستی به شعرا بکشید فقط چیزی حذف نشه
    یه مقدمه هزارکلمه‌ای بنویسید
    چندتا اسم خاص هم پیشنهاد بدین.

    #روزگارقشنگم