• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/04 ساعت 12:40

    از دیشب با محمد خوندن گلستان رو شروع کردیم، قرار شد من اول داستان رو تعریف کنم و بعد تطبیق بدم روی متن و بعد محمد برام توضیح بده قصه چی بود؛ برای شروع به شکل جالبی دریافت خوبی از داستان داشت و انگیزه شد ادامه بدیم…

    #پدرانه