• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/06/04 ساعت 14:03

    بسته بندی بر مبنای کالری. بله چیپس هایی با کالری مشخص و طعم‌های متفاوت بر مبنای نیاز مصرف کنندگان کالری شمار.