• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/04 ساعت 20:55

    قسمت ۲۱ فصل یازده بیگ بنگ تئوری قسمت موررعلاقه‌م بود، چون در مورد نیل گیمن حرف می‌زنن، یک دقیقه هم از جلوی دوربین رد می‌شه.
    @neilhimself