• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/04 ساعت 11:16

    دولت مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تمدید پروانه شبکه خدمات ارتباطات سیار شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابلاغ کرد.