• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/04 ساعت 01:04

    یکی الان دارد می‌گوید من نسبت به دو وزیر برای ادامه راه تردید دارم، چون اهل اتاق فکر و برنامه‌ریزی هستند.
    باورتان می‌شود؟