• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/04 ساعت 20:31

    واکسن طلاب تبعیض آشکار است. طلاب هیچ تفاوتی با دانشجویان و بسیاری از مشاغل ندارند. واکسن هنرمندان هم‌ اگر دست بدهد، تبعیض است. الان بهترین راه، رعایت نوبت بر اساس گروه‌های سنی است و البته تهیه‌ی واکسن خارجی.