• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/03 ساعت 16:13

    محسن رضایی و مخبر هر دو مدیر دوره هفت سال نعمت و فزونی هستند اینها تو ایام خشکسالی چه می‌کنن؟!!