• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/06/03 ساعت 11:26

    کابل گیت، آینه عبرت متحدان آمریکا در دنیا و خصوصا در غرب آسیا شد و سوالاتی جدی در میان آنها پدید آورد. به راستی دولت یا کشور بعدی که با بی‌اخلاقی سیاسی آمریکا این چنین بی‌پناه رها خواهد شد کدام است؟ در خاورمیانه است یا در اروپا و یا حتی در آسیای دور؟