• نظرسنجی بورسان از مدیران کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی‌ها ۳ نمادی که به باور آن‌ها در شهریور ماه بیشترین بازدهی را خواهند داشت پرسیده است. #فولاد، #شتران و #خبهمن، پرتکرار‌ترین نمادها هستند.
    @BourseonShows