• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/03 ساعت 21:23

    ایران برای بهبود زندگی مردم افغانستان، به‌ویژه تاجیکان و هزاره‌ها، باید طالبان را به پذیرش انتخابات و مشارکت گروه‌های مختلف در قدرت وادارد و از یکدست شدن حکومت افغانستان که به نفع ایران و منطقه نیست، جلوگیری کند. این بدون حمایت معنوی از #پنجشیر ممکن نیست. #افغانستان #تاجیک #هزاره