• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

  1400/06/03 ساعت 00:15

  مردم پای این جمهوری اسلامی جون دادن؛
  خون دادن؛
  آبرو دادن؛
  رنج کشیدن برای حفظش؛

  چرا تو این امانت خیانت می‌کنید آقایون مسئول؟
  چرا انقدر سهل انگارید؟
  چرا انقدر کسایی‌که پای این درخت انقلاب عرق ریختن رو شرمنده می‌کنید