• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/03 ساعت 16:55

    فقط همین مونده بود که در حوزه ورزش هم دشمن هراسی کنیم!

    حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس گفته: دشمن برای ورزش ما برنامه‌های زیادی تدارک دیده است!