• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/03 ساعت 21:38

    حالا من که زبان اصلی‌ش رو نخوندم و نمی‌دونم این تعبیر چه‌قدر دقیقه، ولی جای امیدواریه همسرم می‌دونه چه دایرکت‌هایی خوشحالم می‌کنه و از این چیزا برام می‌فرسته :)