• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/03 ساعت 14:40

    پای پست اینستاگرام‌ #سپنتا_نیکنام مردم دارند، بهش تبریک می‌گن. از تبریک‌ها که نشانه‌ی رواداریه آدم قند تو‌ دلش آب می‌شه، اما نگران کننده است که مردم همه چی رو این جوری سرسری و‌ در حد تیتر می‌خونن‌ و‌ بر اساسش قضاوت شدید و‌غلیظ می‌کنند. البته همیشه مثل این یکی خوب و بی‌ضرر نیست.