• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/03 ساعت 00:06

    همین که گفته شد سالی یک میلیون #مسکن ساخته خواهد شد #سیمان،میلگرد و … قیمت شان چند برابر شد.یعنی خانه‌های در حال ساخت گرانتر و گرانتر خواهند شد و باز فقط گرانی نصیب مردم میشود.