• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

  1400/06/03 ساعت 18:19

  آقای فضائلی دوست‌دار هرمنوتیک هستند اما دقت نمی‌کنند که تأویل به قبیح می‌کنند!
  واکسن آمریکایی نخرید چون مطمئن نیست!
  واکسن از خاک آمریکا نخرید چون مطمئن نیست!
  لابد در مرحله بعد:
  واکسن از دولت آمریکا نخرید چون مطمئن نیست!