• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/03 ساعت 16:18

    سبک زندگی شهرنشینی و تولد سنین نوجوانی در جهان امروز غیر از تحصیل برای بچه‌های باقی نذاشته و اینم با عارضه کرونا از بین رفته، ما جلوی چشممون آینده بچه هامون داره خراب میشه و کاری نمی‌کنیم!