• از محل کار قبلیم که میخواستم خداحافظی کنم، به همه یکی یه دونه از این توپها دادم و گفتم، یادشون نره:
    Mr Spring springs, like a spring, in the spring, in the spring!
    اشاره: معانی مختلف کلمه spring که مثل فارسی اسم فامیل هم هست و جهیدن، فنر، فصل بهار و چشمه هم معنی میدهد.