• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/02 ساعت 15:00

    رئیس دفتر رئیس جمهور: اجازه ندهیم اخبار منفی و تبلیغات روانی باعث افزایش قیمت و ضرر مردم شود

    قراره کشور ۸ سال با چنین تفکری اداره بشه!