• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/02 ساعت 15:37

    بخشی از گزارش جدید میدل ایست آی درباره ثروتمندان ایران:

    دولت ایران تابستان سال گذشته یک درصد از صندوق ثروت حکومتی را به #بورس تزریق کرد که باعث افزایش تعداد میلیونرها شد.

    پ.ن: تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس نه تنها تاثیری در روند بازار نداشت،بلکه فقط بدنامیش باقی موند