• یعنی یه نفر هم استعفا نمی‌ده؟ حداقل مدیر آی تی زندان استعفا بده، بدونیم حداقل یک نفر کارش رو درست انجام نداده!