• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/06/02 ساعت 20:32

    چه حس دلچسبی داره این فیلم کوتاه از به اصطلاح یخچال عشایری؛ دلم خواست مهمون‌شون بودم…