• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/02 ساعت 23:46

    دوستی پرسید که از قول #سفیر_ایران در روسیه نوشته‌اند سرنوشت فروش #گاز ایران را به #روسیه‌ داده‌اند،درسته؟،گفتم مگه میشه؟روسیه رقیب ما است،میزان دخائر گازی اش برابر با ما بوده اما آنها حدو‌‌د ۱۹درصد بازار فروش گاز جهان را گرفته‌اند ولی ما با زیرکی خود زیر ۱درصد را داریم،بدتر میشه