• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/06/02 ساعت 22:04

    یکی از دشواری‌های فعالیت در صنایع غذایی در ایران، چه در صنعت و چه در دانشگاه، این است که باید هر چند ماه یکبار و گاهی هر چند روز یکبار به این پیام مضحک فاجعه در صنایع غذایی پاسخ دهی. جالب هم این است مانند کرونا پیک دارد و در زمانهایی بیشتر دیده می‌شود.