• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/06/02 ساعت 20:13

    آقای محسنی اژه‌ای، رئیس #قوه_قضائیه دستور دادند که اتفاقات #زندان #اوین بررسه بشه .
    خیلی هم عالی.
    اما مگه همین چند وقت پیش نبود رفتین بازدید … این چیزارو متوجه نشدین؟
    پس تو بازدید‌ها چه اتفاقی افتاد؟ شوآف ؟!