• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1400/06/02 ساعت 00:12

  مشخص است که بجای #پیشگیری بر روی #درمان تمرکز دارید.
  چرا؟
  چون پول در این بخش نهفته است.
  برای رسیدن به اهدافتان به دروغ و با تبلیغات دروغین دستاوردهای قطب‌های تکنولوژی و پیشرو در علم پزشکی را ناکارآمد جلوه می‌دهید تا برای خود توشه‌ای جمع کنید.
  #مرگ انسان‌ها برای شما اهمیتی ندارد.