• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/02 ساعت 23:24

    چون دو ماه قبل همه چیز گل و بلبل بود و واکسن کارآمد به وفور. مبتلا و فوتی هم نداشتیم.