• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/01 ساعت 12:32

    یک مقام #طالبان ما به اشرف غنی ، رئیس جمهور [پیشین] افغانستان و امرالله صالح ، معاون وی عفو دادیم. در صورت تمایل آنها اجازه داشته باشند به کشور بازگردند.