• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1400/06/01 ساعت 21:40

    خداوند ایشان را مأجور بدارد و فعالیتهای علمی و تحقیقی پربرکت ایشان و خدمات صادقانه و خیرخواهانۀ ایشان به مکتب اهل بیت علهیم السلام را مایۀ تعالی مرتبت عالی ایشان قرار بدهد و به اهل بیت مکرم ایشان نیز صبر و اجر عنایت بفرماید.

    اسدالله بیات زنجانی
    اول شهریورماه ۱۴۰۰
    قم المقدسة