• غلامحسین محسنی اژه‌ای   Ejei_com@

    1400/06/01 ساعت 16:30

    با فساد و اختلاس؛ شدید، قاطع و علنی برخورد خواهد شد. مخصوصا فساد و اختلاس در حوزه‌های مرتبط با سلامت و درمان مردم.