• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/01 ساعت 09:54

    من امروز واکسن زدم و تجربه‌هامو‌ می‌نویسم، شاید به دردتون بخوره.
    ۸ صبح در سوله کردستان نوبت گرفته بودم. اونجا آسترزنکا فقط دز دوم می‌زدن. رفتم ایران‌مال که بتونم و اونجا هم همین‌طور بود. جمعیت زیاد بود، اما سرعت بالا بود. من ۷:۳۰ رسیدم و‌نفر ۲۵۳ بودم، اما ۸:۳۰ واکسن زده بودم.