• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/06/01 ساعت 13:43

    طب فعلی، به ویژه در آمریکا و اروپا، نگاه به طب، نگاهی biomedical است. مقصود از این نگاه این است که طب، انسان را دستگاهی می‌داند که منشأ بیولوژیکی و تأثیر و تأثرات تکوینی دارد.